Voditelj društvenog poduzeća


Društveno poduzetništvo pojavljuje se kao relativno noviji naziv/posao u hrvatskom poslovnom okruženju, a kojem značaj posebno raste posljednjih godina. Proširenjem mogućnosti djelovanja Udruga na gospodarske djelatnosti, nakon 1. listopada 2014.g. novim Zakonom o Udrugama raste broj onih koji postaju potrebiti upravljačkih i poduzetničkih znanja. Ciljevi programa su, osim samog usavršavanja, i povećanje zapošljivosti i veća socijalna uključenost, posebno u kategoriji diskriminiranih skupina građana. Nakon provedenog usavršavanja VODITELJI DRUŠTVENIH PODUZEĆA bi mogli pronaći zaposlenje u udrugama i zadrugama koje posluju u sferi društvenog poduzetništva ili sami postati osnivači takvih udruga i zadruga.

Za upis u program usavršavanja za VODITELJA DRUŠTVENOG PODUZEĆA uvjet je hrvatsko državljanstvo, završena VŠS ili VSS, evidencija na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Poželjni uvjet je vladanje računalnim programima za pisanje, izračune, prezentiranje i poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

S obzirom da se radi o edukaciji u sklopu EU projekta, koji Pučko otvoreno učilište Velika Gorica provodi zajedno s partnerskom Udrugom PET PLUS, polaznici su oslobođeni plaćanja naknade.

Edukacija polaznika trajat će od 22. kolovoza do 29. listopada 2016., održavat će se u prostoru Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA
Program usavršavanja za zanimanje Voditelja društvenog poduzeća u trajanju od 170 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

NASTAVNE CJELINE:
Društveno poduzetništvo i zakonodavni okvir za poslovanje društvenih poduzeća
Poslovno modeliranje i planiranje za društvena poduzeća
Marketing društvenih poduzeća
Upravljanje društvenim poduzećima
Upravljanje financijama i računovodstvo društvenih poduzeća.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
1. Analizirati mogućnosti društvenog poduzetništva.
2. Primijeniti osnovne zakonske propise vezane za osnivanje i poslovanje društvenog poduzeća, zaštitu na radu i radne odnose.
3. Primijeniti adekvatne procese, tehnike i alate poslovnog planiranja.
4. Upravljati poduzećem, procesima poduzeća i odnosima sa zaposlenicima i vanjskim okruženjem.
5. Analizirati tržište i izraditi marketinški plan.
6. Identificirati dionike, izraditi i provesti plan upravljanja složenim odnosima poduzeća s akterima njegovog okruženja.
7. Identificirati i upotrijebiti raspoložive izvore financiranja, aktualne poticaje i alternativne izvore financiranja društvenog poduzeća.
8. Izraditi plan financiranja i financijskog poslovanja poduzeća.

Prijava za prezentaciju programa -Edu VG PP PLUS
Prijava interesa za pohađanje edukacije u sklopu projekta EDU VG PP PLUS