O projektu

EDU VG PP PLUS je financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih - faza II.
Vrijedan je 1.196.375,00 kuna, od čega je iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava 1.123.156,85 kuna, tj. 94 %, a ostatak financira Učilište u iznosu od 73.218,15 kuna, odnosno 6 %.

Razdoblje provedbe projekta je od prosinca 2015. godine do studenog 2016. godine.

www.strukturnifondovi.hr

Ovdje možete skinuti naš letak te prezentaciju.

Osnovni cilj projekta

Jačanje kapaciteta ustanove za obrazovanje odraslih.

Učinci projekta

1. Novi programi osposobljavanja za odrasle u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica putem suvremenog načina učenja – e-learninga.

2. Socijalno uključivanje marginaliziranih skupina u društvu

3. Lakše zapošljavanje na tržištu rada

4. Razvoj programa osposobljavanja odraslih za potrebe socijalnog poduzetništva, što će doprinijeti većem broju socijalno poduzetničkih inicijativa u Hrvatskoj

Aktivnosti

1. Analiza lokalnog tržišta rada

2. Stručno usavršavanje nastavnika za metodologiju izrade Standarda zanimanja, Standarda kvalifikacije i Kurikuluma u skladu s načelima HKO-a

3. Razvoj Standarda zanimanja, Standarda kvalifikacije i Kurikuluma za program osposobljavanja odraslih za voditelja socijalnog poduzeća i za samostalnog knjigovođu socijalnih poduzeća i udruga

4. Provedba novih programa osposobljavanja

5. Provedba procesa samovrednovanja kao elementa osiguranja kvalitete ustanove za obrazovanje odraslih

6. Studijski posjeti socijalnim poduzećima s dobrom praksom vođenja socijalnih poduzeća u Hrvatskoj i u Italiji

7. Izrada on-line tečajeva za voditelja socijalnog poduzeća i samostalnog knjigovođu socijalnog poduzeća i udruga

Ciljne skupine

1. Budući stručnjaci (22) za metodologiju izrade Standarda zanimanja, Standarda kvalifikacija i Kurikuluma

2. Osobe (20) iz postpenalnog sustava i nezaposlene osobe evidentirane na burzi rada

3. Budući polaznici programa obrazovanja (van samog projekta)

O projektu

Europski socijalni fond (ESF) je jedan od pet Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), koji od 2014. godine djeluju pod zajedničkim okvirom. Fondovi imaju komplementarne ciljeve i glavni su izvor ulaganja na razini Europske unije za pomoć državama članicama u povećanju njihova rasta i osiguravanju većeg broja radnih mjesta, istovremeno osiguravajući održivi razvoj u skladu s ciljevima strategije Europa 2020. U sklopu strategije Europa 2020. socijalna ekonomija je prepoznata kao važan pokretač gospodarstva u Europskoj uniji. S obzirom da Hrvatska kasni u uvođenju i razvoju socijalne ekonomije, potrebno je ojačati kapacitete postojećih i potencijalnih socijalnih poduzetnika, a ovaj projekt odgovara na potrebu za educiranjem poduzetnika i to u okviru formalnog obrazovanja, čime će doprinijeti stvaranju poticajnijeg okruženja za socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj. Kroz izradu verificiranih programa osposobljavanja odraslih osoba za voditelja socijalnog poduzeća i samostalnog knjigovođu socijalnog poduzeća, omogućit će se socijalnim poduzetnicima da ojačaju svoje kapacitete, postanu konkurentniji i prepoznatljiviji na tržištu rada. Zajednička ideja nositelja projekta i partnera uključuje osmišljavanje novih obrazovnih programa temeljenih na ishodima učenja, uspostavljanje međusobne suradnje sa socijalnim poduzetnicima, jačanje profesionalnih kapaciteta nositelja projekta u vidu osposobljavanja kadra za izradu verificiranog programa te uvođenje on-line tečajeva, odnosno e-learninga za nove programe.
Realizacija ovog projekta omogućit će socijalno uključivanje marginaliziranih osoba iz postpenalnog sustava i nezaposlenih osoba iz evidencije HZZ-a, a kvalifikacija koju steknu kroz osposobljavanje tijekom projekta, učinit će ih konkurentnima na tržištu rada.