Knjigovođa društvenog poduzeća


Potreba za uslugama knjigovodstva za društveno poduzeće posljednjih se godina povećava zbog sve većeg broja društvenih poduzeća, te podizanja svijesti o društvenom tj. socijalnom poduzetništvu.

Program se donosi radi osposobljavanja polaznika za vođenje poslovnih knjiga društvenog poduzeća, formaliziranja prethodno stečenih znanja i vještina, te radi uspješnijeg osnivanja i pokretanja društvenih poduzeća uslijed povećanja društvene odgovornosti i potrebe za društveno angažiranim radom u svojoj životnoj sredini.

Za upis u program osposobljavanja za KNJIGOVOĐU/TKINJU ZA DRUŠTVENO PODUZEĆE uvjet je hrvatsko državljanstvo, najmanje završena srednja trogodišnja ili četverogodišnja strukovna škola ili gimnazija, evidencija na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te poznavanje rada na računalu.

S obzirom da se radi o edukaciji u sklopu EU projekta, koji Pučko otvoreno učilište Velika Gorica provodi zajedno s partnerskom Udrugom PET PLUS, polaznici su oslobođeni plaćanja naknade.

Edukacija polaznika trajat će od 22. kolovoza do 29. listopada 2016., održavat će se u prostoru Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA
Program osposobljavanja od ukupno 170 sati realizirat će se redovitom i konzultativno-instruktivnom nastavom.

NASTAVNE CJELINE:
Zakonska regulativa društvenih poduzeća
Radni odnosi u društvenim poduzećima
Poslovanje društvenih poduzeća
Priprema dokumentacije za raspoložive izvore financiranja

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
- proknjižiti osnivanje društvenog poduzeća ovisno o pravnom obliku,
- obavljati knjigovodstvene poslove društvenog poduzeća,
- provesti proceduru prijave i odjave radnika, te pripremiti ugovore koji reguliraju radni odnos obračunati neto plaću, autorski honorar,
- knjižiti poslovne događaje, ovisno o vrsti društvenog poduzeća, u knjigovodstvenoj aplikaciji,
- pripremiti dokumentaciju za elaborat o prikupljanju sredstava, za javnu nabavu i za državne poticaje,
- primijeniti pravila zaštite na radu.

Prijava za prezentaciju programa -Edu VG PP PLUS
Prijava interesa za pohađanje edukacije u sklopu projekta EDU VG PP PLUS